Želva pavoučí, známá také pod latinským názvem Pyxis arachnoides, je malá suchozemská želva s charakteristickým vzorem na krunýři, který připomíná pavoučí síť. Tato želva má obvykle hnědý až černý krunýř s jasnými žlutými nebo bílými čarami, které se rozprostírají z centrálního bodu, což vytváří vzhled pavoučí sítě.

Původ

Pyxis arachnoides je původem z Madagaskaru, kde obývá suché lesní oblasti a křoviny. Kvůli odlesňování a ztrátě přirozeného prostředí je tato želva nyní považována za ohrožený druh.

Biologie

Želva pavoučí je denní živočich, který tráví většinu dne hledáním potravy a odpočinkem ve stínu. Její strava se skládá převážně z rostlinného materiálu, včetně listů, květů a plodů. V období sucha může tato želva estivovat, což znamená, že upadne do stavu nečinnosti, aby přežila období s omezeným množstvím vody a potravy.

Chov

Pokud se rozhodnete chovat želvu pavoučí, je důležité vytvořit jí prostředí, které napodobuje její přirozené prostředí. To zahrnuje teplé a suché prostředí s dostatečným místem pro pohyb a úkryty pro odpočinek. Je také důležité poskytnout jí vyváženou stravu a pravidelně kontrolovat její zdravotní stav.