Informace o manipulaci s osobními daty

Společnost Downstream s.r.o., IČ: 29462959, se sídlem Gutova 2134/26, Praha 10, 100 000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Fauna a flóra“), Vám předkládá následující informace o manipulaci s osobními daty získanými prostřednictvím webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz, které jako správce spravuje, v souladu s nařízením EU č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen nařízení GDPR“):

Kontaktní email na Fauna a flóra je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Spravujeme následující Vaše osobní daty či speciální kategorie osobních dat:

 1. a) osobní data, které získáváme prostřednictvím webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz výhradně po jejich zadání Vámi na této stránce:
 • e-mailová adresa, přezdívka (login), telefon, jméno, příjmení, lokalita, rok narození, chovatelské zájmy, číslo f-konta, fotografie, jste-li na ní zachyceni, audiovizuální záznamy, jste-li na nich zachyceni, případně další osobní údaje, které uvedete přímo v textu inzerátu či diskuse, jako mohou být například jiné komunikační spojení (Skype, Facebookový profil, Instagramový účet, Twitterový profil) či adresa;
 • v případě inzerce v rubrice „seznámení“ pak také Váš věk, sexuální orientaci (jako speciální kategorii osobních údajů), případně další osobní údaje, které uvedete přímo v textu inzerátu, jako mohou být například Vaše výška, váha, postava, barva vlasů či očí;
 • v případě využívání služby „fauna konto“ nebo v případě platby na náš bankovní účet pak také Vaše číslo bankovního účtu či číslo Vaší platební karty;
 • v případně inzerce v rubrice „veterináři“ pak také fotografii Vaší ordinace, případně jméno a příjmení ošetřujících lékařů zadané oprávněnou osobou – veterinárním lékařem.
 1. b) osobní údaje, které získáváme prostřednictvím provozování webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz:

IP adresa, data http cookies; získávaná data http cookies lze rozdělit na kategorie:

 • (I)technicky nezbytná, obsahující údaje k plnému fungování webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz, zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb, technickému doručení obsahu webu,
 • (II) statistická, obsahující údaje zejména o četnosti a způsobu využívání či trvání doby návštěvy webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz či měření využití reklamy na webové stránce na adrese www.faunaaflora.cz,
 • (III) preferenční, obsahující údaje o Vašich nastaveních na webové stránce na adrese www.faunaaflora.cz
 • (IV) marketingová, obsahující údaje umožňující přizpůsobovat obsah reklamy na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz

Speciální kategorie osobních údajů manipulujeme na základě skutečnosti, že tyto údaje zveřejňujete Vy a jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, a to zejména pro umožnění naplnění smyslu inzerce v rubrice „seznámení“.

Právním základem pro manipulaci s osobními údaji uvedených v bodě 2. písm. A) a dat http cookies – technicky nezbytná a preferenční je skutečnost, že jsou nezbytné pro splnění smlouvy, uzavřené s Vámi, tedy umožnění funkčnosti webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz, umožnění inzerce na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz, tak aby mohla být co nejúspěšnější a komunikaci s Vámi, a též umožnění kvalitní a věcné diskuse na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz.

Právním základem pro manipulaci s osobními údaji spočívajících v IP adrese je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, spočívající v prevenci a odhalování trestné činnosti, jež by mohla být páchána prostřednictvím webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz, a dále v moderaci a kontrole diskuse na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz tak, aby byla poskytovaná bez osob diskutujících zároveň z více uživatelských účtů.

Právním základem pro manipulaci s osobními údaji spočívajících v datech http cookies – statistická je skutečnost, že jsou nezbytné pro účely našich oprávněných, spočívajících v umožnění technického zlepšování a většího komfortu služeb poskytovaných Faun a flóra na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz a získání přehledu o způsobu využívání webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz.

Právním základem pro manipulaci s osobním údaje spočívajícího v e-mailové adrese je též skutečnost, že je nezbytná pro účely našich oprávněných zájmů, spočívajících v oprávnění zasílat Vám obchodní sdělení za podmínek § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Právním základem pro manipulaci s osobními údaji spočívajících v datech http cookies – marketingová je Váš souhlas s jejich manipulací za účelem přizpůsobení obsahu reklamy na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz v prostoru určeném pro reklamu, udělený Vámi při prvním vstupu na webové stránky na adrese www.faunaaflora.cz či každém dalším vstupu na adresu www.faunaaflora.cz po odstranění dat http cookies – marketingová z Vašeho počítače či vstupu v tzv. anonymním režimu. Souhlas je udělován prostřednictvím tzv. „cookies lišty“ po spuštění webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz a umožňuje zvolit souhlas pro manipulaci s osobními údaji spočívajících v datech http cookies – marketingová všechny nebo jen pro jednotlivá konkrétní data http cookies, nebo též tento souhlas zcela odmítnout.

Ve všech případech se jedná o smluvní požadavek na poskytnutí a manipulaci s osobními údaji a v případě jejich nezadání nebude možné umožnit Vám plnou funkčnost webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz, umožnit Vám inzerci na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz, tak aby mohla být co nejúspěšnější a komunikaci s Vámi, a též umožnit kvalitní a věcnou diskusi na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz.

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. A) a B) manipulujeme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz a následně po dobu 3 let od jeho zrušení. V případě, že jste se rozhodli pro zaslání obchodních sdělení, pak po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz a následně po dobu 3 let od jeho zrušení nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

 

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. B) manipulujeme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz a následně po dobu 3 let od jeho zrušení. V případě, že jste se rozhodli pro zaslání obchodních sdělení, pak po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu na webových stránkách na adrese www.faunaaflora.cz a následně po dobu 3 let od jeho zrušení nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

 

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. B) manipulujeme po dobu 3 let od jejich získání.

 

Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. A) a B) mohou být předány následujícím příjemcům:

 • poskytovatelům hostingu a provozovatelům webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz,
 • poskytovatelům služeb spojených s provozem webových stránek na adrese www.faunaaflora.cz,
 • poskytovatelům služeb spojených s marketingem a reklamou,
 • poskytovatelům služeb spojených s analýzou dat a statistiky,
 • poskytovatelům služeb spojených s provozem a správou IT systémů,
 • poskytovatelům služeb spojených s vymáháním pohledávek,
 • poskytovatelům služeb spojených s auditem a účetnictvím,
 • poskytovatelům služeb spojených s právními službami,
 • orgánům veřejné moci.

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz, nebo omezení manipulace, a námitku proti manipulaci, a právo na přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to odesláním e-mailu na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení se z obchodních sdělení, který je uveden v každém obchodním sdělení.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas s manipulací s osobními údaji spočívajících v datech http cookies – marketingová, a to prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče, kde můžete manipulaci s daty http cookies povolit, omezit či zakázat.

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás podstatným způsobem dotýká.

Osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Osobní údaje nejsou a nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování.

Osobní údaje nejsou získávány z veřejně dostupných zdrojů.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se manipulace s Vašimi osobními údaji nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 14.6.2023