Pralesnička strašná, známá také jako zlatá pralesnička, je považována za jednoho z nejtoxičtějších obojživelníků na světě. Její kůže obsahuje silný neurotoxin, který může být smrtelný pro predátory i pro člověka.

Původ

Tento druh pochází z vlhkých tropických pralesů na západě Kolumbie, kde obývá nížinné deštné pralesy.

Vzhled

Pralesnička strašná má jasně zelenavě-žlutou barvu, která slouží jako varování pro predátory o její toxicitě. Má malé tělo, ale je dobře stavěná s dlouhými končetinami.

Potrava

V divočině se pralesnička strašná živí malým hmyzem, jako jsou mravenci, termity a mouchy. Její strava je klíčová pro produkci neurotoxinu, který je přítomen v její kůži.

Zajímavosti

  • Pralesnička strašná je považována za nejtoxičtějšího obojživelníka na světě. Odhadem dokáže 1 miligram jedu usmrtit až 10 000 myší, což odpovídá 10 až 20 lidem.
  • Místní obyvatelé v Kolumbii tradičně využívali její jed k namáčení šípů pro lov.

Rozmnožování

Samice klade vajíčka na zem, kde je sameček opatruje. Po vylíhnutí se larvy přesunou do vodních tůní, kde se vyvíjejí v dospělé jedince.

Chov v zajetí

Chov pralesničky strašné v zajetí vyžaduje speciální péči a znalosti. Je důležité zajistit správnou vlhkost, teplotu a hlavně krmivo. Kvůli její toxicitě je důležité se vyvarovat přímého kontaktu s její kůží.

Význam v ekosystému

Pralesnička strašná hraje klíčovou roli v ekosystému deštného pralesa. Pomáhá regulovat populaci hmyzu a je důležitým článkem v potravním řetězci. Její přítomnost také indikuje zdravý a vyvážený ekosystém.