Canisterapie je forma terapie, při které se využívá interakce mezi člověkem a psem k dosažení terapeutických cílů. Tato metoda je založena na pozitivním vlivu zvířat na lidskou psychiku a fyzické zdraví.

Původ

Používání zvířat v terapii má dlouhou historii. První záznamy o využití zvířat k léčebným účelům sahají až do starověkého Řecka. Moderní canisterapie, jak ji známe dnes, vznikla v 60. letech 20. století v USA a postupně se rozšířila do celého světa.

Pro koho je vhodná

Canisterapie je vhodná pro osoby všech věkových kategorií. Často se využívá u dětí s poruchami učení, u seniorů trpících demencí, u pacientů v rehabilitačních centrech nebo u osob s mentálními či fyzickými postiženími. Terapie za pomoci psů může pomoci zlepšit motorické dovednosti, sociální interakce, emoční pohodu a mnoho dalšího.

Jaká plemena psů se využívají

Pro canisterapii lze využít různá plemena psů, ale je důležité, aby měli klidnou a vyrovnanou povahu. Často se využívají retrívři, labradoři, kolie nebo plemena jako je bernardýn. Důležitější než plemeno je však temperament a výcvik psa.

Její výhody

Canisterapie nabízí řadu výhod:

  • Zlepšení motorických dovedností
  • Podpora sociální interakce
  • Snížení úzkosti a stresu
  • Zlepšení kognitivních funkcí
  • Posílení emoční pohody

Jak s canisterapií začít

Pokud máte zájem o canisterapii, ať už jako pacient nebo jako potenciální terapeut, je dobré začít konzultací s odborníkem ve vašem okolí. Pro psy je potřebný speciální výcvik, který zahrnuje základní poslušnost, sociální dovednosti a specifické terapeutické techniky.